LATVIJAS SKOLU REITINGS 2020

darbā ar talantīgajiem skolēniem

Jaunsilavas pamatskola

Apbalvotie skolēni 2010./2011. mācību gadā

Lasīt visu rakstu

Nautrēnu vidusskola

Apbalvotie skolēni 2010./2011. mācību gadā

Lasīt visu rakstu

Preiļu Valsts ģimnāzija

Apbalvotie skolēni 2010./2011. mācību gadā

Lasīt visu rakstu