LATVIJAS SKOLU REITINGS 2020

darbā ar talantīgajiem skolēniem

Zvaigžņu reitings

2019.-2020. m.g.

Zvaigžņu reitings tiks publicēts augustā.

Ar punktu aprēķināšanas kārtību var iepazīties nolikumā.