LATVIJAS SKOLU REITINGS 2017

darbā ar talantīgajiem skolēniem

Rīgas privātā vidusskola “Evrika”

Adrese:
Anniņmuižas iela 9, Rīga, LV-1029
http://www.ewrika.lv/

Rīgas privātajā vidusskolā “Evrika” tiek īstenota vispārizglītojošā programma mazākumtautībām. Skolā mācās 150 skolēni un strādā 36 pedagogi. Privātskola piedāvā tās audzēkņiem puspansijas ar trīsreizēju ēdināšanu, divu svešvalodu apmācību, padziļinātu apmācību izvēles priekšmetos, datortehnoloģijas no 2.klases, menedžmentu, dabas zinības latviešu valodā, kā arī nodarbības pulciņos: teātra, šaha, aerobikas, džiu-džits, vispārējās fiziskās sagatavošanas, vizuālās mākslas, vokālajā.
Katrā klasē ir talantīgo skolēnu uzskaite. Spējīgākajiem audzēkņiem tiek piedāvāti diferencētie radošie uzdevumi gan skolā, gan mājās. Skola piedāvā padziļinātu visu mācību priekšmetu apguvi. Privātajā vidusskolā “Evrika” ir izveidota sistēma skolēnu sagatavošanai olimpiādēm un konkursiem. 5.-12.kl. skolēni ik gadu veic obligātos radošos (5.-7.kl.) un zinātniski- lietišķos (8.-12.kl.) uzdevumus. Kabinetos un bibliotēkā ir mācību un zinātniskās literatūras komplekti darbam ar talantīgajiem skolēniem. Darbu ar talantīgajiem bērniem koordinē skolas direktora vietnieks sadarbībā ar metodisko komisiju vadītājiem.