LATVIJAS SKOLU REITINGS 2017

darbā ar talantīgajiem skolēniem

Madonas Valsts ģimnāzija

Adrese: Valdemāra bulvāris 2a, LV-4801, Madona, Latvija (skatīt kartē)
Tīmekļa vietne: madvg.lv
Tālrunis: 64807648
E-pasts: mvg@madona.lv


Madonas Valsts ģimnāzijas mērķis ir sagatavot intelektuālā, praktiskā un ētiskā ziņā darba un izglītības tirgū konkurētspējīgus, Latvijas valstij uzticīgus jauniešus un radošas personības. Ģimnāzijā tiek veidota izglītības vide, kas nodrošina valsts vispārējās vidējās izglītības un valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu, garantējot augstākas prasības izglītības kvalitātes nodrošināšanā, lai absolventi būtu sagatavoti augstākās izglītības iegūšanai Latvijā un ārvalstu augstskolās. Bez tam Madonas Valsts ģimnāzija realizēt reģionālā metodiskā centra funkcijas.

Madonas Valsts ģimnāzijas teicamo mācību kvalitāti un darbību pierāda:

  • Pedagogu profesionalitāte
  • Atvērtība inovācijām
  • Kvalitatīvs svešvalodu piedāvājums: angļu, vācu, krievu, franču
  • Zinātniski pētnieciskā darbība jau no 7.klases
  • Estētiska vide
  • Labs materiāli tehniskais nodrošinājums
  • Interesanti organizēts ārpusklases darbs (darbojas skolēnu mācību firmas)
  • Skolēnu konkurētspēja