LATVIJAS SKOLU REITINGS 2023

darbā ar talantīgajiem skolēniem

15.06.2011. Pūces aizlido

15. jūnijā plkst. 13.00 Izglītības un zinātnes ministrijā Apspriežu zālē notika Ceļojošās balvas „Lielā Pūce” pasniegšanas sarīkojums, kurā tika apbalvoti Latvijas labākie skolu kolektīvi par skolēnu talantu sekmīgu attīstīšanu. Balvu pasniedza Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks un Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs.
Savā uzrunā Izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks pateicās skolotājiem un skolēniem par veikto darbu un uzsvēra, ka darbs ar talantīgiem skolēniem ir nozīmīgs valsts sekmīgā attīstībā.
Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs informēja par „Lielās Pūces” tradīcijas vēsturi, kura tika uzsākta pagājušā gadsimtā 1989. gadā vēl pirms Latvijas neatkarības atjaunošanas, kā arī par skolēnu aktivitāti mācību priekšmetu valsts, atklātajās un starptautiskajās olimpiādēs, un skolēnu zinātnisko darbu konferencēs 2010./2011. mācību gadā.

Response code is 404

Rīgas 40. vidusskolas direktora vietnieces Jeļena Vediščeva un Marianna Smirnova pateicās Ata Kronvalda fondam par ilgtspējīgu atbalstu skolām, rīkojot Latvijas skolu novērtējumu darbā ar talantīgiem skolēniem vairāk kā 20 gadus.
Fonds izvērtē Latvijas skolu talantīgo audzēkņu sasniegumus un iepazīstina sabiedrību ar izglītības iestādēm, kurās ir vissekmīgākais darbs jauniešu intelektuālo spēju attīstīšanā. Labākie skolu kolektīvi tika apbalvoti ar Ceļojošo balvu „Lielā Pūce”. Sarīkojumā tika apbalvota par sasniegumiem 2010./2011.mācību gadā:

Lielo skolu grupā

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija – diploms un balva „Lielā Pūce” par iegūto 1. vietu;
Siguldas Valsts ģimnāzija – diploms un balva „Mazā Pūce” par iegūto 2. vietu;
Rīgas 40. vidusskola – diploms par iegūto 3. vietu;
Rīgas Franču licejs – diploms par iegūto 4. vietu.

Mazo skolu grupā

Rīgas 41. vidusskola – diploms un balva „Lielā Pūce” par iegūto 1. vietu;
Nautrēnu vidusskola – diploms un balva „Mazā Pūce” par iegūto 2. vietu;
Vecumnieku vidusskola – diploms par iegūto 3. vietu;
Rīgas Herdera vidusskola – diploms par iegūto 4. vietu.
Ata Kronvalda fonds kopš pagājušā gadsimta, 1989. gada veido matemātiskos aprēķinos balstītu Latvijas skolu novērtējumu darbā ar talantīgiem skolēniem, balstoties uz audzēkņu rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, tehniskajās un radošajās skatēs. Ceļojošā balva „Lielā Pūce” jau 22 gadus tiek nodota labākajiem skolu kolektīviem mācību gadā par sekmīgu darbu talantīgo skolēnu izglītošanā.
Skolu kolektīvi tiek grupēti „mazajās” un „lielajās” skolās pēc 10. – 12. klašu skolēnu skaita. Katrai skolai tiek piešķirti punkti atkarībā no skolēnu saņemtajiem apbalvojumiem. Skolai ar lielāko punktu skaitu piešķir valsts olimpiādēs vai skatēs 10 balles, atklātajās olimpiādēs 15 balles un zinātniskajās konferencēs 20 balles. Pārējām skolām balles aprēķina proporcionāli saņemto punktu skaitam.
2010./2011. mācību gada novērtējums veidots, iekļaujot mācību priekšmetu valsts un atklāto olimpiāžu, Zinātnisko darbu konferences, kā arī 2010. gada starptautisko olimpiāžu rezultātus. Latvijas skolu novērtējumā 2010./2011. mācību gadā iekļuvušas (atzinību talantu izvērtēšanas pasākumos guvušas) 134 lielās un 105 mazās skolas. Novērtējumā apkopoti olimpiāžu un konferenču rezultātus, kas publiskoti Valsts Izglītības un satura centra (VISC) mājas lapā vai kurus Ata Kronvalda fonds saņēmis no atklāto olimpiāžu, valsts mēroga zinātnisko konferenču, tehnisko un radošo skašu organizatoriem.
Šajā mācību gadā 14 valsts olimpiādēs piedalījās 1487 skolēni, no kuriem apbalvojumu saņēma 463 skolēni. Novērtējumā iekļautas 3 atklātās olimpiādēs – Matemātikas, Fizikas un Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde, kurās piedalījās 3245 skolēni, apbalvoti 519 skolēni. Zinātniskos darbus lasījumiem 23 sekcijās iesniedza 477 skolēni, no kuriem apbalvoti 175.

Preses relize

Informatīvais buklets