LATVIJAS SKOLU REITINGS 2021

darbā ar talantīgajiem skolēniem

Latvijas skolu reitingā izglītības iestādes iedala pēc izglītojamo skaita „lielajās skolās”, kur vidusskolēnu skaits ir lielāks par 100, un „mazajās skolās”, kur vidusskolēnu skaits ir mazāks par 100 skolēniem.

Latvijas skolu reitings 2016./2017. mācību gadā tiek veidots, balstoties uz skolēnu rezultātiem šādos konkursos:

Rezultāti
Olimpiāžu rezultāti 2018./2019.mācību gadā
Latvijas 42. skolēnu zinātniskās konferences rezultāti

Ar ballu aprēķināšanas kārtību var iepazīties nolikumā.