LATVIJAS SKOLU REITINGS 2016

darbā ar talantīgajiem skolēniem

Latvijas skolu reitingā izglītības iestādes iedala pēc izglītojamo skaita „lielajās skolās”, kur vidusskolēnu skaits ir lielāks par 100, un „mazajās skolās”, kur vidusskolēnu skaits ir mazāks par 100 skolēniem.

Latvijas skolu reitings 2015./2016. mācību gadā tiek veidots, balstoties uz skolēnu rezultātiem šādos konkursos:

Rezultāti
Atklātā 43. matemātikas olimpiāde
Atklātā 12. mājturības un tehnoloģiju olimpiāde „Gadalaiki-rudens” (tekstila tehnoloģijas) x
Atklātā 40.ģeogrāfijas olimpiāde
Atklātā 41. fizikas olimpiāde
Atklātā ķīmijas olimpiāde
Latvijas 40. skolēnu zinātniskās konferences rezultāti
VISC 2015./2016. māc.g. Valsts mācību priekšmetu olimpiādes
Latvijas Kultūras kanona konkurss

Ar ballu aprēķināšanas kārtību var iepazīties nolikumā.