LATVIJAS SKOLU REITINGS 2017

darbā ar talantīgajiem skolēniem

Latvijas skolu reitingā izglītības iestādes iedala pēc izglītojamo skaita „lielajās skolās”, kur vidusskolēnu skaits ir lielāks par 100, un „mazajās skolās”, kur vidusskolēnu skaits ir mazāks par 100 skolēniem.

Latvijas skolu reitings 2016./2017. mācību gadā tiek veidots, balstoties uz skolēnu rezultātiem šādos konkursos:

Rezultāti
Valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu apkopojums
Krievu valodas un literatūras 31.atklātās olimpiādes rezultāti
Atklātās Mūzikas olimpiādes rezultāti
17.atklātās latgaliešu rakstu valodā un kultūrvēsturē olimpiādes rezultāti

Ar ballu aprēķināšanas kārtību var iepazīties nolikumā.