LATVIJAS SKOLU REITINGS 2021

darbā ar talantīgajiem skolēniem

ATA KRONVALDA fonds ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kuras uzdevums ir Latvijas talantīgāko skolēnu apzināšana un viņu izglītības sekmēšana. Ar savu darbību fonds vēlas palīdzēt valstij un sabiedrībai izaudzināt talantīgos skolēnus, kas nākotnē būs valsts intelektuālais balsts.

Fondu 1993. gadā dibināja (reģistrēts LR Tieslietu ministrijā 1994. gada 6.janvārī ar nr. ASF-0097) LR Izglītības ministrija, Latvijas Skolēnu zinātniskā biedrība, akciju sabiedrība Izglītība, Agnis Andžāns (Latvijas Universitāte), Henriks Danusēvičs (Latvijas Tirgotāju asociācija), Dzintra Paegle (Latvijas Universitāte), Andris Tomašūns (Vidzemes augstskola), Ināra Akmene un Aija Ozola (Izglītības un zinātnes ministrija).

Ik gadu Ata Kronvalda fonds aicina izvirzīt pedagogus, speciālistus, kuru ieguldījums talantīgo skolēnu apzināšanā un viņu tālākizglītošanā, kā arī skolēnu zinātniskās pētniecības darba vadīšanā ir nozīmīgs visā valstī, lai viņiem pateiktu paldies un pasniegtu Ata Kronvalda fonda prēmiju. Pretendentus šai prēmijai izvirza zinātniskās vai mācību iestādes, skolu valdes vai privātpersonas pēc konkursa izsludināšanas Izglītības ministrijas mājas lapā un ziņnešos. Prēmijas laureāti ir pedagogi, kam patiesi svarīga ir mūsu tautas nākotne, talantīgākās jaunās paaudzes skološana.Tradicionāli šī apbalvošanas ceremonija notiek Valsts Prezidenta pilī.

Fonda uzdevumi:

  • celt zināšanu prestižu sabiedrībā;
  • sekmēt jauniešu radošo spēju attīstību, vēlmi un iespējas mācīties radoši;
  • stimulēt pedagogu, zinātnieku, speciālistu un citu pilsoņu iesaistīšanos Latvijas talantīgāko jauniešu izglītošanā;
  • atbalstīt skolēnu iesaistīšanu zinātniskās pētniecības darbā;
  • sekmēt skolēnu konferenču, konkursu, nometņu, olimpiāžu un citu zināšanu un spēju apliecinošu pasākumu rīkošanu;
  • sekmēt talantīgiem skolēniem nepieciešamo mācību un metodisko līdzekļu sagatavošanu un izdošanu;
  • popularizēt talantīgākos skolēnus un to sasniegumus, kā arī viņu darba vadītājus un atbalstītājus.