LATVIJAS SKOLU REITINGS 2023

darbā ar talantīgajiem skolēniem

Ata Kronvalda fondu iespējams atbalstīt, veicot pārskaitījumu Fonda kontā

Rekvizīti:

Nodibinājums “Ata Kronvalda fonds”
Reģ. nr.: 40008019311
Banka: AS “Citadele Banka”
Konta Nr.: LV41PARX0003631820002

 


 

Ja esi Mobilly lietotājs:

Lai ziedotu sūti PAY atstarpe SUMMA atstarpe AKF uz 1859
Piemēram: PAY 10.00 AKF
Kļūsti par Mobilly norēķinu sistēmas lietotāju, kas sniedz iespēju veikt maksājumus ar īsziņu, apmeklējot www.mobilly.lv


 

Ziedojot kā Fiziskā persona

Pamatojoties uz likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.panta pirmās daļas 3.punktu, pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti šādi maksātāja izdevumi: “Summas, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, un budžeta iestādēm.” Tie ir attaisnotie izdevumi, kurus jāuzrāda gada ienākuma deklarācijā iesniegšanai Valsts Ieņēmumu Dienestam.


 

Ziedojot kā Juridiska persona

Saskaņā ar 2005. gada 28. jūnija LR Finanšu ministrijas lēmumu Nr.237 nodibinājumam „Ata Kronvalda fonds” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss (skatīt saitē http://www.fm.gov.lv/?lat/sabiedriska_labuma_statu…. Ziedojot līdzekļus Fondam, Jūs iegūsiet tiesības par 85 % no ziedojuma summas samazināt uzņēmuma ienākuma nodokli, pamatojoties uz likuma “Par uzņēmuma ienākuma nodokli” 20.pantu.

Lūdzu, sazinieties ar Fondu par sīkāku informāciju! Tālr.: 67297364 E-pasts: atakronvaldafonds[at]gmail.com